Gå till innehåll
Hrimfaxi islandshästklubb

Hage vid Örsta

Vid Örstabanan finns ett antal hagar som går att arrendera av våra medlemmar.

Regler för hagarna vid Örsta

Arrenderegler

Det finns två typer av hagar, klubbens egna hagar och hagar som arrenderas av klubbmedlemmar.

Klubbens egna hagar sköts om av klubbens medlemmar vid t.ex. vår- och höststädning. Dessa hagar hyrs ut av klubben via Anläggningssektionen.

Arrendatorn har ansvaret för skötsel av sin hage.

De hagar som arrenderas får hyras ut av klubben vid tävlingar om inte arrendatorn själv skall använda hagen. Det ankommer på arrendatorn att meddela Tävlingssektionen om arrendatorn själv skall använda hagen. Detta meddelas i samband med en förfrågan som skickas ut innan ett evenemang.

Arrendatorn kan själv inte hyra ut sin hage.

Förutom arrendatorn får endast arrendatorns familj använda hagen utan avgift. Med familj menar vi par boende på samma adress, och deras barn oavsett adress.

Kostnader och avgifter

Arrendera

Att arrendera en hage börjar alltid med att kontakta anläggningsgruppen via mail: orsta@hrimfaxi.se för att anmäla intresse. Att arrendera en färdigbyggd hage kostar 100 kr per år. Det går bara att hyra en färdigbyggd hage, om det finns en sådan ledig, eller efter förfrågan till Anläggningsgruppen Örsta, om utrymme finns för Anläggningsgruppen, att bygga ytterligare en hage.

Arrendatorn ansvarar sedan för att hagen är i brukbart skick före arrangemang som klubben anordnar (t.ex. Vårtävling, Sommarcup, andra kurser/aktiviteter och Hösttävling). Detta för att klubben ska kunna hyra ut hagen, även om inte arrendatorn själv ska använda hagen under det arrangemanget. Reservdelar för att få hagen i brukbart skick tillhandahålls av klubben. Kontakta orsta@hrimfaxi.se om ni behöver material. Om inte hagen är iordningställd senast det datum före ett arrangemang som aviseras via mailutskick, får arrendatorn en faktura på 300:- , en kostnad att betala för underhållet som annan medlem då får göra i stället för arrendatorn. Har man för avsikt att inte göra iordning sin hage själv eller inte har möjlighet, meddela gärna på en gång att du vill få en faktura skickad till dig. Med brukbart skick menas;

  • att alla trådar finns och är hela
  • att stolparna är nedslagna och stabila
  • att gräset är nedtrimmat
  • att den är mockad och snygg
  • Hagarnas samtliga trådar ska alltid stängas efter användning!

Arrendeavgiften börjar gälla från och med 2024-03-22.

Om arrendatorn inte sköter sin hage och inte betalar fakturan för skötsel gjord av annan medlem, övergår hagen till klubben.

  • Under januari varje år kommer en påminnelse om att betala arrendeavgiften skickas ut. Om den ej betalas innan sista januari övergår hagen till Hrimfaxi.
  • Uppsägning av arrende sker till orsta@hrimfaxi.se Annan uppsägning är ej giltig.
  • Uppsägning av arrende görs automatiskt varje år sista januari om avgiften ej är betald.
  • Uppsägning av arrende görs per automatik om man inte längre är medlem i Hrimfaxi

Hyra för medlemmar eller andra som inte arrenderar en hage:

Att hyra klubbens hagar vid ett tillfälle (t.ex. du är där och rider på banan men vill ta en fikapaus samtidigt som hästen betar i en hage) kostar 50 kr.

Att hyra klubbens hagar vid en kurs kostar 75 kr per dag.

Att hyra klubbens hagar vid en tävlingshelg kostar 150 kr (med reservation för ändrade avgifter som bestäms på framtida styrelsemöten/årsmöten/tävlingsmöten).

Hyran betalas till Hrimfaxi´s bankgiro 5923-0516 eller Swish till nummer,

123 181 31 38.

Märk med Hyra Hage, namn på den som hyr samt det datum som hyran gäller för.

OBS! Gäller EJ vid arrende.

Observera att Hrimfaxi behåller sig rätten att skicka straffavgifter om ni ej mockat efter er.

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Författare: Emma Sundman

Örstabanan

Vill du stödja Hrimfaxi Islandshästklubb?

Eftersom vi är en ideell klubb är vi mycket tacksamma för det stöd vi kan få. Den sponsring vi får in kan vi använda för att underhålla vår anläggning, fixa medlemsaktiviteter samt ordna fina priser till tävlingar vi arrangerar i klubben.

Läs mer om våra sponsorpaket!