Gå till innehåll
Hrimfaxi islandshästklubb

Hage vid Örsta

Vid Örstabanan finns ett antal hagar som går att arrendera av våra medlemmar.

Arrenderegler

Det finns två typer av hagar, klubbens egna hagar och hagar som arrenderas av klubbmedlemmar. Klubbens egna hagar sköts om av klubbens medlemmar vid tex vår- och höststädning. Dessa hagar hyrs ut av klubben via Anläggningssektionen.

Arrendatorn har ansvaret för skötsel av sin hage.
De hagar som arrenderas får hyras ut av klubben vid tävlingar om inte arrendatorn själv skall använda hagen. Det ankommer på arrendatorn att meddela Tävlingssektionen om arrendatorn själv skall använda hagen. Detta meddelas i samband med att arrendatorn anmäler sig till tävling.

Arrendatorn kan själv inte hyra ut sin hage.
Förutom arrendatorn får endast arrendatorns familj använda hagen utan avgift. Med familj menar vi par boende på samma adress, och deras barn oavsett adress.


Kostnader och avgifter

Arrendera:

Att arrendera en hage börjar alltid med att antingen själv bygga sin hage eller att arrendera en redan färdigbyggd hage, i mån av ledigt utrymme på området.

Att själv bygga hage kostar 300 kr. Då använder man material som klubben tillhandahåller. Förutsättningen är att det finns plats för att bygga en ny hage, kollas med Anläggningsgruppen Örsta.

Att arrendera en färdigbyggd hage kostar 500 kr. Det går bara att hyra en färdigbyggd hage, om det finns en sådan ledig, eller efter förfrågan till Anläggningsgruppen Örsta, om utrymme finns för Anläggningsgruppen, att bygga ytterligare en hage.

Arrendatorn ansvarar sedan för att hagen är i brukbart skick före arrangemang som klubben anordnar (tex Vårtävling, Sommarcup, andra kurser/aktiviteter och Hösttävling). Detta för att klubben ska kunna hyra ut hagen, även om inte arrendatorn själv ska använda hagen under det arrangemanget. Reservdelar för att få hagen i brukbart skick tillhandahålls av klubben. Om inte hagen är iordningställd senast det datum före ett arrangemang som aviseras via hemsidan och mailutskick, får arrendatorn en faktura på 300:- , en kostnad att betala för underhållet som annan medlem då får göra i stället för arrendatorn. Med brukbart skick menas;

  • att alla trådar finns och är hela
  • att stolparna är nedslagna och stabila
  • att gräset är nedtrimmat
  • att den är mockad och snygg

Arrendeavgiften börjar gälla från och med 2017-03-13.
Om arrendatorn inte sköter sin hage och inte betalar fakturan för skötsel gjord av annan medlem, övergår hagen till klubben.

Hyra för medlemmar eller andra som inte arrenderar en hage:

Att hyra klubbens hagar vid ett tillfälle (tex du är där och rider på banan men vill ta en fikapaus samtidigt som hästen betar i en hage) kostar 20 kr.
Att hyra klubbens hagar vid en kurs kostar 50 kr per dag.
Att hyra klubbens hagar vid en tävlingshelg kostar 150 kr (med reservation för ändrade avgifter som bestäms på framtida styrelsemöten/årsmöten/tävlingsmöten).

Hyran sätts in på Hrimfaxi´s bankgiro 5923-0516 eller Swish till nummer, 123 181 31 38. Märk med Hyra Hage, namn på den som hyr samt det datum som hyran gäller för.

Senast uppdaterad: 2023-03-01

Författare: Emma Sundman

Våra sponsorer